nr. 19
VICTORIA, BC,
kwiecień 2010
NavBar

Urszula Zielińska

PogrzebyCzuwanie przy trumnach biskupa generała T.Płoskiego i ks. J.Osińskiego


Kaplica w katedrze polowej gdzie spoczeli bsp.Płoski i ks.Osiński


Dostojni goście na pogrzebie Prezydenta R. Kaczorowskiego


Pogrzeb Prezydenta Kaczorowskiego


Fotografia Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego.


Odznaczenia Prezydenta Kaczorowskiego.


Poczty sztandarowe w Świątyni Opatrzności.


Pogrzeb Prezydenta Kaczorowskiego w Świątyni Opatrzności.


Miejsce ostatniego spoczynku w Świątyni Opatrzności w Warszawie.

Przejdź dalej:

Napisz do Redakcji