ARCHIWUM: nr1 | nr2 | nr3 | nr4 | nr5 | nr6 | nr7 | nr8 | nr9 | nr10 | nr11 | nr12 | nr13 | nr14 | nr15 | nr16 | nr17 | nr18
NavBar
nr. 6 wersja pdf
VICTORIA, BC, Październik 2008
ARTYKUŁY

A. Schroeder - Polska Szkola
Pozycję nauczycielki w Polskiej Szkole, w Victorii podjęłam we wrześniu


E. Caputa -Dożynki
Nie najlepsi jesteśmy w gastronomii...


Rozmowa z Władysławem Mazurem
Myślę, że byśmy się zbierali, co parę tygodni...


E. Caputa - Ostatnie Dni Lata
Lato pożegnaliśmy piknikiem nad Beaver Lake...


E. Kaminski - Władza jest
jak wietrzna ospa z tą tylko różnicą...


Lala Koehn - Bajka
Jak ważka przerabiała swoje skrzydła


B. Majewski - Mój przedwojenny Ojciec
był człowiekiem przedwojennym...


ROZMAITOŚCI
Fraszki, wierszyki, artykuliki


SPORT
Piłkarski Turniej Polonijny w którym wzięliśmy udział


INFORMACJE LOKALNE


foto A. Zielinski

Zwyciężczyni Polonijnego Turnieju Tenisowego, Jagoda Downarowicz z mężem, Romanem, zdobywcą drugiego miejsca. (Victoria, wrzesień 2008)


Maria Pawlikowska - Jasnorzewska

Dębowe liście

O, nie myśl o wawrzynach,
Kiedy siedzisz pod dębem,
Który liści obrębem
Niebo w gwiazdy wyrzyna.

Powiodło, zaszumiało! -
Dąb gada uroczyście
I z wyraźną pochwałą
Zniża ku tobie liście...

Ten druido-sportowy
Wieniec Numich i Normy,
To za Twój czyn duchowy,
Za Twoje piękne formy.

Ludzie - sąd to szaleńczy!
Błędnie waży, źle mierzy -
Ale dąb cię uwieńczył -
A jemu możesz wierzyć.

*

Kontakt

Copyright © 2008-2011 Ewa Caputa.