nr. 69
VICTORIA, BC,
LUTY 2016
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Komunikat
konsulatu
podwójne
obuwatelstwo

Mały memoriał
Bronka Czecha

Vancouver
6 marca

Walne Zebranie
Sprawozdawczo-
Wyborcze

Dom Polski
13 marca


ARTYKUŁY

Od Redakcji

E. Kamiński-
Zesłańcy

sowiecka okupacja

J.C.Troyanowski
Cichociemni

2 wojna światowa

M.Zawratko-Laskowska
Balony

za Króla Stasia

ECK-
E.Wedel

dawne 22 lipca

A.Olas-
Problemy
w raju

ma Polonia
Amerykańska


Pomyłka
"Polish SS"

L. Mongard-
Cytrusy


W Galerii Stron
Rafał Malczewski


Helena Mniszkówna
Trędowata

odc. 24

Rozmaitości

Indeks autorów

Od Redakcji

Drodzy Państwo:

Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk Strony 69. Gorzko słodko kwaśna jest ich zawartość, ale kontrastujące smaki zbalansowane są w taki sposób, by stworzyć unikalną kombinację tematyczną odpowiednią na okres Wielkiego Postu.
Strony nie są pismem o charakterze politycznym, ale czasem trudno się na tematy wydarzeń w Polsce, Kanadzie lub w świecie nie wypowiadać. Są takie sytuacje, że myśli opinii publicznej polaryzują się w jednym punkcie wyznaczonym przez czas i przestrzeń i media. Tym razem, jak kilka już razy w historii postkomunistycznej Polski, uwaga społeczeństwa polskiego znowu zwrócona została w stronę teczek. Są to teczki w zawierające materiały obciążające Lecha Wałęsę. Dotyczą one lat 1970-1976, w których to latach Lech Wałęsa rzekomo był współpracownikiem UB.
Dawno odsunięty od życia politycznego Lech Wałęsa, bohater Solidarności, który przeszedł do historii, jako symbol upadku komunizmu na świecie, być może był współpracownikiem, a być może nie był.
Król Stanisław August też został oskarżony o zdradę, a jak się bliżej przyjrzeć okresowi, w którym panował, to okazuje się, że nie miał innego wyjścia, jak posłuchać carycy Katarzyny. A tak naprawdę zrobił dla Polski więcej dobrego niż złego. Warto dziś poznawać historię, by zrozumieć mechanizmy kreujące teraźniejszość. Historia lubi się powtarzać.
Czy to ma teraz jakieś znaczenie, że kilkadziesiąt lat temu Lech Wałęsa był konfidentem? I jak się ten fakt ma w stosunku do wiszącego na włosku światowego kryzysu, do europejskich konfliktów i problemów z islamskimi uchodźcami? Jak to się ma do dzisiejszych ważnych polskich spraw? Te pytania krążyły nam po głowie w trakcie pracy nad Stronami 69. Życzymy przyjemnej lektury.

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji