nr. 69
VICTORIA, BC,
LUTY 2016
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Komunikat
konsulatu
podwójne
obuwatelstwo

Mały memoriał
Bronka Czecha

Vancouver
6 marca

Walne Zebranie
Sprawozdawczo-
Wyborcze

Dom Polski
13 marca


ARTYKUŁY

Od Redakcji

E. Kamiński-
Zesłańcy

sowiecka okupacja

J.C.Troyanowski
Cichociemni

2 wojna światowa

M.Zawratko-Laskowska
Balony

za Króla Stasia

ECK-
E.Wedel

dawne 22 lipca

A.Olas-
Problemy
w raju

ma Polonia
Amerykańska


Pomyłka
"Polish SS"

L. Mongard-
Cytrusy


W Galerii Stron
Rafał Malczewski


Helena Mniszkówna
Trędowata

odc. 24

Rozmaitości

Indeks autorów

ROZMAITOŚCI


Marek Lachowski

Staropolska Wigilia w Victorii c.d.

W nawiązaniu do ostatniego, styczniowego /Nr 68/ wydania polonijnego miesięcznika “Strony” i zamieszczonego na jego łamach artykułu związanego z inscenizacją na scenie Domu Polskiego staropolskiej Wigilii, pozwolę sobie skreślić kilka słów w tym temacie i przedstawić dodatkowe informacje czytelnikom magazynu jak i całej tutejszej Polonii o prawdziwych bohaterach tamtego pamiętnego wieczoru, osobach prawdziwie ciałem i duchem związanych z tym programem artystycznym.
W pierwszym rzędzie pragnę gorąco podziękować Pani Redaktor za niezwykle ciekawą stronę opisową tego polonijnego spotkania, za przekazanie wielu ciepłych i miłych sercu słów dla artystów i wszystkich osób związanych z przygotowaniem programu. Piękne załączone do tego tekstu kolorowe zdjęcia stanowiły dodatkowy magnes wizualny dla czytelników.
Dziękuję całej, licznie zgromadzonej, Polonii w Victorii zebranej w tym dniu w Domu Polskim. Napawa to nas, jako już liczna grupa teatralno-muzyczna, ogromną radością i satysfakcją na dzień dzisiejszy i na przyszłość. Mobilizuje nas to do dalszej pracy scenicznej w Domu Polskim w Victorii na polu krzewienia słowa polskiego, narodowej kultury, tradycji i obyczajów.
Jednocześnie pragnę poinformować, że cały scenariusz, program staropolskiej Wigilii został opracowany wspólnie z kierownikiem zespołu muzyczno-wokalnego, Ryszardem Rudzkim.
W tym miejscu, w imieniu własnym i kolegi Ryszarda, pragniemy podziękować wszystkim wykonawcom programu oraz osobom odpo-wiedzialnym za stronę techniczną i dekoracyjną tego artystycznego spotkania.
Niniejszym pragnę, zatem przedstawić pełną listę osób biorących udział w staropolskiej Wigilii w Domu Polskim 10.01.2016 r.
Grupę muzyczno-wokalna reprezentowali: Natalia Dzbik, Gienia Mar-czewska, Anna Benc, Anna Leventic, Katarzyna Heigelmann, Anita Matuszewski, Henryk Benc, Janusz Pawlak, Jarek Odrowski, Pavel Krestan, Wiktor Szczurek i Ryszard Rudzki.
Grupa teatralna była reprezentowana przez następujace osoby: Ania Esquivel, Adela Kołodziejczyk, Julia Janek, Ania Zapotoczny, Natalia Zapotoczny, Bianka Żebrowska, Waldemar Biernacki, Carlos Esquivel, Stanisław Lasak, Domnik Sokół i Stanisław Zapotoczny.
Słowa uznania kieruję rownież do Grażyny Piekarz za pomoc w dekoracyjnym przygotowaniu sceny. Pozwolę sobie też podziękować Władkowi Mazurowi za piękne wykonanie staropolskiej kuchni wiejskiej niezbędnego, podstawowego elementu dekoracyjnego na scenie. Dziękuję Andrzejowi Malczewskiemu i Władkowi Mazurowi za ich chęć udziału w finałowym występie artystycznym. Niestety po kilku próbach, z przy-czyn od nich niezależnych, musieli zrezygnować z dalszych przygotowań programowych. Dziękuję wszystkim osobom ze środowiska polonijnego, którzy odpowiedzieli na nasz apel o jednorazowe wypożyczenie wszelkich materiałów dekoracyjno-historycznych pozwalających ubogacić program artystyczny Staropolskiej Wigilii w Victorii.www.royalbcmuseum.bc.ca


Podziękowania

Redakcja ‘Stron’ jest wdzięczna Zarządowi Stowarzyszenia Polaków ‘Orzeł Biały’ w Victorii za ogłaszanie swych imprez na łamach Stron.


Wszystkich zainteresowanych kupnem ogłoszeń i reklam prosimy o kontakt przez Email Stron: strony@shaw.ca


redaguje Ewa Caputa.
tel 250-220-1888.
Email: strony@shaw.ca
STRONY internetowe: http://www.strony.ca
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez odrębnej zgody Redakcji zabronione.

Copyright © 2008-2015 Ewa Caputa.

Przejdź dalej

Napisz do Redakcji