nr. 71
VICTORIA, BC,
KWIECIEN 2016
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Rzeka czasu
River of Time

Metro Studio Theatre
Victoria,
22-24 maja

B.L. Makowieccy,
Zayazd

Dom Polski
23 maja


ARTYKUŁY

Od Redakcji

E. Korzeniowska
S.Wyszyński

Prymas tysiąclecia

S. Wyszyński
Śluby

Jasnogórskie

E. Kamiński
Zesłańcy cz2

Sowiecki terror

W.Widział-
Konferencja
Bermudzka

1943

H.Sienkiewicz-
Sluby Lwowskie

Jana Kazimierza

L. Mongard-
Lawenda


W Galerii Stron
Jan Matejko


Helena Mniszkówna
Trędowata

odc. 26

E.Korzeniowska
Przyjazd Wujka
grupa teatralna
Dom Polski

Rozmaitości

Indeks autorów

ROZMAITOŚCI


Marek Lachowski

“Wujek John z wizytą w Polsce“

W dniu 10 kwietnia 2016 roku podczas tradycyjnego polonijnego, wielkanocnego obiadu w Domu Polskim w Victorii, mieliśmy w ramach programu artystycznego przyjemność spotkać się z gośćmi z Chicago, wujkiem Johnem i jego czteroosobową rodziną.
Przedstawiony scenariusz tego spotkania przeniósł nas na tereny ziemi ojczystej do pamiętnego roku 1965. Mysle, że pokazany program spotkał się wśród licznie zebranej społeczności z przychylną oceną a zaprezentowane na scenie m. in. piosenki z repertuaru polonijnego zespołu Małego Władzia z Chicago “Puka Jasiu w okieneczko” czy też “Każdy kogoś kocha” pozostaną wszystkim obecnym na długo w pamięci.
To artystyczne spotkanie było przygotowywane i zaprezentowane na scenie Domu Polskiego przez 3 grupy działające przy Domu Polskim w Victorii: teatralną, muzyczno-wokalną “White Eagle Band” i szkolę polską. Na scenie przewinęło się w sumie ponad 30 wykonawców. W tym miejscu pragnę w imieniu własnym, kolegi Ryszarda Rudzkiego jak i Pani Ireny Lompart serdecznie podziękować wszystkim wykonawcom tego programu artystycznego jak i obsłudze techniczno-dekoracyjnej za ich zaangażowanie i przygotowanie tego artystycznego spotkania.
Niech mnie będzie wolno na łamach magazynu “Strony” wymienić nazwiska, głównych bohaterów tego wieczoru i tak:
grupa teatralna - Ania Esquivel, Adela Kolodziejczyk, Lidia Lachowska, Wiktoria Lachowska, Renata Uznańska, Małgorzata Zapotoczny, Jimmy Arauz, Heniek Benc, Waldek Biernacki, Wojtek Gawrys, Tareq Wiński oraz Staszek Zapotoczny;
grupa muzyczno-wokalna - Ania Benc, Natalia Dzbik, Anna Laventic, Genia Marczewska, Zofia Szczurek, Pavel Krestan, Stanisław, Lasak /gościnnie - tańce góralskie/, Jarek Odrowski, Janusz Pawlak, Ryszard Rudzki i Witek Szczurek;
szkołę polską reprezentowały podczas występów dzieci i młodzież.

Słowa uznania za pomoc dekoracyjno-kostiumowa programu kieruje do Grażyny Piekarz oraz do Witka Szczurka za obsługę techniczna.
Zapraszamy, zatem społeczność polonijną w Victorii na kolejne artystyczne spotkania w Domu Polskim.


www.royalbcmuseum.bc.ca


Podziękowania

Redakcja ‘Stron’ jest wdzięczna Zarządowi Stowarzyszenia Polaków ‘Orzeł Biały’ w Victorii za ogłaszanie swych imprez na łamach Stron.


Wszystkich zainteresowanych kupnem ogłoszeń i reklam prosimy o kontakt przez Email Stron: strony@shaw.ca


redaguje Ewa Caputa.
tel 250-220-1888.
Email: strony@shaw.ca
STRONY internetowe: http://www.strony.ca
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za poglądy autorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez odrębnej zgody Redakcji zabronione.

Copyright © 2008-2016 Ewa Caputa.

Przejdź dalej

Napisz do Redakcji