nr. 77
VICTORIA, BC,
STYCZEŃ 2017
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

REKLAMA
Polskie delikatesy
w Victorii


NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Zebranie
Sprawozdzwczo-
Wyborcze
Dom Polski
19 lutego

Zabawa Walentynkowa
Dom Polski
11 luty


ARTYKUŁY

Od Redakcji

J.Łukaszewski -
Początki

polskiego futbolu

K.N.
Ewa Kłobukowska

skrzywdzona mistrzyni

J.Parol
Pasja

biegania

Historia roweru
najdawniejszai

E.Kamiński-
Targ niewolników

Zesłańcy - ciąg dalszy

L. Mongard-
Tymianek


M.Lachowski
Podziękowanie

za poparcie teatru

K.Ryczkiewicz-
Wyprawa na
Mt. Blanc
wspinaczka górska
K.Ryczkiewicz
Mt. Blanc

fotoreportaż

Helena Mniszkówna
Trędowata

odc. 32

Rozmaitości

Indeks autorów

Marek Lachowski

Podziękowanie

Z całego serca, jako grupa teatralna działająca przy Domu Polskim w Victorii dziękujemy całej Polonii w Victorii za udział w okolicznościowym, świątecznym spotkaniu przy kawie i cieście, jakie miało miejsce po Mszy Św. w dolnej salce kościelnej w dniu 15.XII.2016 r. Dziękujemy naszym rodakom w Victorii za ich duchowe wsparcie w działaniach popierających rozwój polonijnego teatru. Słowa podziękowania kierujemy też na ręce polskiego kapelana księdza Pawła, który podczas spotkania przekazał nam wiele ciepłych słów i pobłogosławił przyszłościową działalność naszej grupy dla dobra środowiska polonijnego w Victorii. W trakcie spotkania licznie zebrani przedstawiciele środowiska stworzyli wspaniała świąteczną atmosferę, śpiewaliśmy polskie kolędy , rozmawialiśmy wspólnie o planach i zamierzeniach jak i problemach naszego nowo powstałego polonijnego teatru. Podczas tej środowiskowej imprezy rodacy przekazali na rzecz naszego teatru dotacje z zakupu kawy i ciasta 379,45 za co jako członkowie grupy teatralnej serdecznie dziękujemy. Pieniądze te będą przeznaczone na rentowanie mikrofonów bezprzewodowych, kostiumów czy też elementów dekoracyjnych podczas organizowanych spektakli teatralnych. Cieszymy się że i my, jako grupa teatralna działającą przy Domu Polskim w Victorii, możemy dołożyć swoją cegiełkę kulturalną pozwalającą uatrakcyjnić programową działalność na rzecz polskiego środowiska. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że w najbliższym okresie cała grupa teatralna podejmie decyzję o nazwie polonijnego teatru w Victorii w oparciu o zgłoszone propozycje. >

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji