nr. 85
VICTORIA, BC,
Październik 2018
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

REKLAMA
Polskie delikatesy
w Victorii


NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

100 lecie
niepodległości

Dom Polski
zaprasza do
współpracy


ARTYKUŁY

Od Redakcji

D.Wisniewski-
przeciw Dudzie


E.Korzeniowska-
Wiekszy niż życie

Bogdan Majewski

S.Soszyński
Oni sie nas bali

powstanie Warszawskie

W.Widział-
Cichy bohater

Bogusław Linde

F.Przyłubski-
Pierwsza biblioteka

Rzeczypospolitej

E.Kamiński-
W Kraju Rad

Zapiski

Wystawa
Egipt Faraonów

w muzeum RBC

ECK
Chicago 1966
teatru Brawo

Rusycyzmy
w języku polskim

Migawki z
Chicago 1966
fotoreportaż

Helena Mniszkówna
Trędowata

odc. 40

Rozmaitości

Indeks autorów

W muzeum RBC

Wystawa Egipt Faraonów

OPOLE 150 km - CHROŚCICE 169,2 km 25-06-2017

Tegoroczne lato w Victorii minęło pod znakiem Starożytnego Egiptu, a to za sprawą wystawy, którą od 18 maja można oglądać w Royal Muzeum of British Coloumbia: Egipt: The Time of Pharaohs.
Na wystawie tej, jak informuje CEO muzeum Jack Lohman, zobaczyć można przedmioty codziennego życia starożytnych mieszkańców Egiptu..
- Starożytny Egipt budzi od dawna zainteresowanie publiczności, może, dlatego, że Egipcjanie pozostawili po sobie fascynujące budowle, świątynie, piramidy i mieli bardzo bogate życie duchowe.
Profesor Jack Lohman przed paru lata służył jako doradca techniczny w tworzeniu Grand Egyptian Museum w Kairze.
– Nasza wystawa, mimo, że zawiera przedmioty stanowiące część większej berlińskiej ekspozycji, ma charakter unikalny, dlatego, że wszystkie pokazywane na niej obiekty zostały ręcznie wyselekcjonowane, specjalnie dla naszej publiczności.
Wystawa pokazuje 350 niewielkich przedmiotów życia codziennego i duchowego starożytnych Egipcjan, kilka modeli i sarkofagi. Jeden z nich, to sarkofag odkryty w 1987 roku, pochodzący z 12–tej dynastii Starożytnego Egiptu circa 1991-1802 przed naszą erą pokryty wewnątrz i na zewnątrz ilustracjami i pismem.
Egipskie hieroglify, czyli pismo obrazkowe są szczególnie interesujące. Wystawa jest dobrą okazją, by dobrze się przyjrzeć znakom, które podobno dały początek łacińskiemu alfabetowi.

Niełatwo jest wykreować starożytny świat w nowoczesnych przestrzeniach, a jednak pod kierunkiem profesora Lohmana, artystom i cieślom zatrudnio-nym w pracowniach muzeum udało się zbudować przemawiającą do widza tajemniczą krainę piramid i sarkofagów oraz gigantycznych świątyń, bliską autentyczności oryginału.

– To dzięki nadzwyczajnym zdol-nościom naszych rzemieślników uda-ło się osiągnąć efekt tajemniczości po-budzający ciekawość. Cóż takiego kryje się w głębi tego korytarza? Co ich za chwilę spotka? – Komentuje wystawę profesor Lohman.

Egypt: The Time of Pharohs wystawa czynna od 18 maja do 31 grudnia 2018 roku.

(Informacje zaczerpniete z tekstu: Our Fascination with ancient Egypt by Don DEscoteau, Monday Magazine editor)

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji