nr. 86
VICTORIA, BC,
Grudzień 2018
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

REKLAMA
Polskie delikatesy
w Victorii


ARTYKUŁY

Od Redakcji

Ks.Paweł
Listopad


E.Klessa-
Wielki dzień

100lecie niepodległości

E.Korzeniowska
Tamto Zakopane

w 1884 roku

Kurier Codzienny
Paderewski

Tworca wlasnego losu

E.Caputa-
Błękitna armia

100lecie niepodległości

E.Kamiński-
Exodus z Kraju Rad

Zapiski

J.Łach
Lalki

pani Paderewskiej

Paderewski
do Polonii
odezwa z 1915

ECK
The White Eagle Band
fotoreportaż

Rozmaitości

Indeks autorów

ECK

The White Eagle Band


The White Eagle Band przyciąga publiczność. Udział zespołu w polonijnych imprezach w Polskim Domu gwarantuje dużą frekwencję. Od ponad dekady grupa jest kulturalnym attaché Stowarzyszenia “Biały Orzeł” i ambasadorem polskiej kultury.
Zespół rokrocznie bierze udział w kulturalnych wydarzeniach lokalnie, na terenie Kanady i USA. Wiosną 2018 The White Eagle Band grał na festiwalu w Vancouver. Dotacja ze Stowarzyszenia ”Biały Orzeł “ umożliwiła wynajęcie autobusu, dzięki czemu na festiwal w Vancouver miała okazję pojechać większa grupa ludzi. Latem zespół brał udział w imprezach miejskich. Byłam na trzech bardzo dobrych koncertach. Polska muzyka ludowa zachwyca kanadyjską publiczność.


Licząca 10-12 osób grupa (chór i instrumentaliści) finansuje swą działalność z funduszy zarobionych na biesiadach i z niewielkich dotacji; pieniądze te znajdują się na koncie zespołu. Raz do roku skarbnik zespołu zdaje raport skarbnikowi Stowarzyszenia i przedstawia faktury wydatków. Najważniejszy wydatki zespołu stanowi honorarium dla profesjonalnej instruktorki muzycznej, ale potrzebny jest nowy instrument dla jednego z muzyków, potrzebne są nuty, struny, konserwacja instrumentów. Muzycy grają na własnych instrumentach, ale to zespół ponosi koszty ich amortyzacji, zwraca za naprawy uszkodzeń. Grupa spotyka się na próbach raz w tygodniu cały rok. Niektórzy członkowie zespołu przyjeżdżają z Langford czy innego odległego miasteczka, zawsze na swój koszt. Taka podroż to dodatkowe godziny. Próby są intensywne. Czasochłonne. Jak by tego było mało, przy okazji większości imprez organizowanych przez Stowarzyszenie w Polskim Domu panie z zespołu pracują społecznie w kuchni, dekorują scenę lub salę, panowie ustawiają stoły i krzesła, robią całe nagłośnienie, jeśli trzeba to wykonują drobne prace remontowe. Gdyby zliczyć wszystkie wypracowane przez zespół społeczne godziny, to okazałoby się, że członkowie the White Eagle Band są w czołówce wolontariuszy, którzy nie tylko pracują na rzecz Stowarzyszenia - ich koncerty stanowią bodaj jedyny polski wkład w tworzenie kulturalnej tkanki naszego miasta.

Niestety wszystkie powyższe argumenty są mało zrozumiałe i nie docierają do Zarządu “Białego Orła”, który głosem Pani Przewodniczącej, odmawia przyznania zespołowi nowych dotacji. Na ostatnim zebraniu przez dwie godziny jałowej gadaniny nikt z członków Zarządu nie poddał nawet pod głosowanie odpowiedniego wniosku w tej sprawie. >

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji