nr. 87
VICTORIA, BC,
Styczeń-Luty 2019
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

REKLAMA
Polskie delikatesy
w Victorii


NADCHODZACE IMPREZY
I WYDARZENIA

Biesiada Welentynkowa
Dom Polski
sobota, 16 luty

Bridge+Wolak Duo
Dom Polski
niedziela, 10 marca


ARTYKUŁY

Od Redakcji

ECK - Spirala
paranoi


A. Kepiński-
Nastawienia

urojeniowe

W.Widział
Rząd Lubelski

1918 roku

L.Mongard-
Wspaniała Karolina

Lanckorońska

P.Topiński-
Choroba Crohna

Czy będzie Nobel?

E.Kamiński-
Szara eminencja

Zapiski

E.Korzeniowska-
Pan Twardowski

w Bydgoszczy

Z.Kossak-
Kulig
za dawnych lat

ECK
Teatr Brawo-
100lecie niepodlefłości
fotoreportaż

Mniszkówna-
Trendowata
cz. 40

Rozmaitości


Indeks autorów

Antoni Kępiński

Nastawienia urojeniowe życia codziennego
(Urywek z książki “Schizofrenia” )

...Nastawienia urojeniowe spotyka się w życiu codziennym i nie traktuje się ich, jako chorobowe. Znanym powszechnie zjawiskiem jest zmiana obrazu tej samej osoby pod wpływem różnorodnych uczuć; całkiem inaczej widzi ją ten, kto ją kocha, a inaczej ten, kto jej się boi lub ją nienawidzi. W obu wypadkach obraz widziany daleko odbiega od rzeczywistości. Podobnie zmienia się obraz otaczającej rzeczywistości pod wpływem poczucia krzywdy, winy, zazdrości i innych utrwalonych postaw emocjonalnych. Inność widzenia świa-ta mieści się tu jednak w granicach różnorodności dopuszczalnych w spo-łecznie akceptowanych normach i dla-tego ludzie nie są traktowani jak chorzy psychicznie, mimo, że przypominają oni chorych urojeniowych zarówno pod względem siły i utrwalania swych uczuć, jak też wypaczenia obrazu rzeczywistości i z powodu oporu na wszelkie próby korekty.
Również w życiu grup społecznych nastawienia urojeniowe odgrywają istotną rolę. Rola ich jest w pewnym sensie pozytywna; wzmacniają one więź grupową przez silne przeciwstawienie się temu wszystkiemu, co do grupy nie należy i przez podkreślenie charakterystycznych cech grupowych.
Należą tu przekonania o misji dziejowej, o krzywdzie, o złych cechach, a nawet braku cech ludzkich, u osób należących do innych grup społecznych. Żyjąc w pewnej grupie społecznej przyjmuje się jej nastawienia urojeniowe, a związana z nimi koncentracja uczuć jest nieraz tak silna, że dla przyjętej orientacji poświęca się własne życie i z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku pozbawia się życia innych ludzi. Trwałość społecznych nastawień urojeniowych jest dużą; mijają pokolenia, zmieniają się obiektywne warunki, a one pozostają nienaruszone.
Jeśli jednak uważa się człowieka wyka-zującego urojenia za chorego psychicznie, to przede wszystkim dlatego, że jego przekonania zbyt rażąco odbiegają od ogólnie przyjętych w danej epoce czy kręgu kulturowym i że jest niemi zbyt silnie owładnięty. Człowiek taki błądzi – stąd obłęd – i swym błądzeniem wywołuje niepokój wokół siebie. Część struktury jego świata jest, bowiem rażąco odmienna od świata otaczających go ludzi. >

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji