nr. 91
VICTORIA, BC,
Październik 2019
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Polskie Delikatesy
w Victorii
zapraszają


ARTYKUŁY

Od Redakcji

E.Kamiński-
Co słychać

w kraju nad Wisłą

A.J.Połczyński-
Najsławniejszy

polski klasztor

J.Kubik
O herbacie

kilka słów

E.Kamiński-
"Barbarossa"

w natarciu

J.S.-
Moniuszko

w rok moniuszkowski.

White Eagle Band-
List Otwarty
do członków
Stowarzyszenia

Z konsulatu RP-
List
wybory

ECK-
Protest klimatyczny
fotoreportaż

Helena Mniszkówna
Trędowata

odc. 44

Rozmaitości

Indeks autorów

List otwarty wystosowany przez "White Eagle Band” do członków Stowarzyszenia Polaków w Victorii

23 wrzesień 2019

Drodzy Państwo
Obserwujemy obecnie poważny rozłam i konflikt w polskiej społeczności zrzeszonej w Stowarzyszeniu Polaków w Victorii. Efektem działalności Zarządu obecnej kadencji jest zawieszona działalność polskiego teatru i zawieszona działalność polskiego zespołu muzycznego.

Według Konstytucji Polskiego Stowarzyszenia, Dom Polski ma przede wszystkim służyć Polakom i rozwojowi kultury polskiej. Natomiast, działalność polskiego zespołu muzycznego White Eagle Band jest obecnie uniemożliwiana przez Zarząd, który między innymi utrudnia Zespołowi korzystanie z pomieszczeń w Domu Polskim w celu odbywania prób muzycznych, odebrał kody do wejścia do Domu Polskiego, grozi odebraniem strojów ludowych, etc. Ostatni wymóg Zarządu, to nadzorowanie prób Zespołu przez członków Zarządu!

Zespół korzystał z pomieszczeń Domu Polskiego przez ponad 15 lat (nie dla celów prywatnych) i nigdy nie miał ograniczonego albo też nadzorowanego dostępu do Hali. Nigdy też nie naraził Stowarzyszenia na straty materialne. Uświetniał swoją muzyką wiele polonijnych spotkań, pomagał czynnie w organizowaniu imprez, reprezentował polską społeczność na Victoria Day Parades, BC Days, oraz innych lokalnych imprezach miejskich. Aktywnie i za darmo pomagał przy remontach Domu Polskiego. Zawsze wykazywał się wielką odpowiedzialnością i lojalnością wobec Stowarzyszenia.

Działalność Zespołu służy promowaniu kultury polskiej nie tylko w obrębie naszego Domu, ale przede wszystkim wśród kanadyjskiej społeczności. Wiele występów Zespołu jest charytatywnych, na przykład w domach opieki, w kościele, (kiedy zbierano fundusze na pomoc młodzieży w wyjeździe do Polski na Dni Młodzieży), lub biorąc udział w akcjach charytatywnych Zespołu Polonez w Vancouver. Zespół wspomógł ze swoich funduszy finansowo dom dla bezdomnych mężczyzn w Polsce, dofinansowywał akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od lat młodzi muzycy - studenci, zasłużeni dla Zespołu otrzymywali i otrzymują od Zespołu regularnie wsparcie finansowe za ich wkład w działalność i muzyczny rozwój Zespołu.

Jako uznani ambasadorzy kultury polskiej, członkowie Zespołu otrzymali od Konsula w Vancouver opatrzone pieczęciami Rzeczypospolitej Polskiej indywidualne dyplomy i podziękowania za propagowanie kultury polskiej w Kanadzie.

Stowarzyszenie, jako non-profit organizacja, podlega prawom prowincji BC (BC Society Act and Regulations ). Funkcjonowanie Stowarzyszenia, a zatem i wszelkie zaistniałe konflikty, powinny być rozwiązywane w oparciu o te przepisy.

Polskie grupy artystyczne czy rekreacyjne mogą ale nie musza być zrzeszone pod egida Stowarzyszenia. Jeśli ich działalność jest zgodna z profilem i misją Stowarzyszenia, mogą i powinny one być wspierane materialnie i fizycznie przez Stowarzyszenie. Jest to zapisane, zarówno w naszej Konstytucji jak i BC Society Act and Regulations. Poza tym, BC Society Act and Regulations nie wymagają żeby wszystkie małe i średnie zgrupowania, zespoły były zarejestrowane, bo po prostu nie przedstawiają one żadnej ważności finansowej i prawnej.

W kontekście wyżej wymienionych przepisów, uporczywie przez Zarząd zadawane pytanie: czy zespół muzyczny jest częścią polskiego Stowarzyszenia czy nie, jest niezasadne. Członkowie Zespołu są członkami Stowarzyszenia tak samo jak członkowie Zarządu.

Zarząd sugeruje, że działalność polskiego zespołu muzycznego, a zwłaszcza posiadanie przez zespół własnego konta, może narazić Stowarzyszenie na utratę statusu “non- profit”. Jest to bardzo poważne oskarżenie wprowadzające w błąd lokalną Polonię, nie mówiąc już o tym jak bardzo krzywdzące jest ono w stosunku do członków Zespołu. Zespół nigdy nie był i nie jest zagrożeniem dla utrzymania przez Stowarzyszenie statusu “non-profit”. Opinia ta nie ma słusznego uzasadnienia.

Około 10 lat temu Stowarzyszenie straciło coroczne wsparcie finansowe z Gaming Commission i od tej pory nasz Zespół jest praktycznie na własnym rozrachunku. Należy jednak przyznać, ze mimo braku funduszy z Gaming Commission, Zespół otrzymywał pomoc finansową, w rożnej wysokości, od wszystkich poprzednich Zarządów.

Zespół utrzymuje się z własnych, niewielkich funduszy finansowych zgromadzonych z datków za występy na lokalnych imprezach i z zabaw “Biesiada”. Biesiady były bardzo lubiane i licznie uczęszczane przez polską społeczność w Victorii. Tak zgromadzone fundusze umożliwiły nam między innymi wydanie własnej płyty “Halne Nutki”, zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofonów i utrzymanie instrumentów, pomagają również dofinansować dojazdy na festiwale do Vancouver lub innych miast. Członkowie zespołu nie czerpią ze swojej działalności żadnych indywidualnych korzyści. Natomiast często muszą dokładać z własnej kieszeni.

Stowarzyszenie od kilku lat stara się ponownie otrzymać Gaming Commission Grant i dlatego Zespół corocznie przedstawia Zarządowi sprawozdania finansowe ze swojej działalności, włącznie z podaniem źródeł dochodów i rozchodów.

Posiadanie i utrzymanie statusu non-profit jest dość skomplikowane i zależy od wielu czynników (zobacz BC Society Act and Regulations), i wymaga dużej znajomości przepisów. Darmowa, prawna pomoc jest oferowana dla organizacji non-profit działających w BC. Natomiast płatna konsultacja może być “tax deductible”. Ponadto, zatrudnienie profesjonalnego księgowego byłoby bardzo pomocne. Profesjonalny księgowy prowadziłby finanse zgodnie z prawem odnoszącym się do “non-profit organization”.

Obecna sytuacja jest bardzo niepokojąca. Dom Polski przestaje być ośrodkiem krzewienia kultury polskiej w Victorii. Wieloletnia twórcza praca i dorobek kulturalny ludzi którzy z pasją, poświęceniem a często i wyrzeczeniami budowali siłę i wizerunek naszego Stowarzyszenia, krzewiły polską kulturę, zdobyły uznanie i zaufanie polskiej i kanadyjskiej społeczności, jest teraz nie tylko niedoceniany, niszczony, a w konsekwencji może być zaprzepaszczony. Zespół przez wszystkie lata lojalnie pracował dla Stowarzyszenia, mając pełne poparcie ich członków i nadal jest gotów na współpracę z każdym zarządem, ale ta współpraca musi być oparta na wzajemnym zaufaniu i szczerej chęci wspólnego rozwiazywania problemów.

Z poważaniem, członkowie Zespołu White Eagle Band:

Anna Benc
Pavol Krestan
Wiktor Szczurek
Henryk Benc
Jarek Odrowski
Asia Wojda
Adela Kołodziejczyk
Ryszard Rudzki
Anna Leventic
Zofia Szczurek. >

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji