nr. 93
VICTORIA, BC,
Grudzień 2019
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Polskie Delikatesy
w Victorii
zapraszają


ARTYKUŁY

Od Redakcji

E.Nawrotowski-
Pokój ludziom

dobrej woli

T.Celano -
Szopka

sw. Franciszka

E.Caputa-
Szopka

krakowska

W.Widział-
Wigilia


O tym jak
kruk

legenda eskimoska

A.Odyniec.
Wigilie Mickiewicza


J.Nyka-
Giewont


L.Wilczyński-
Gęsiego
na Dhaulagiri

Helena Mniszkówna
Trędowata

odc. 46

Rozmaitości

Indeks autorów

Władysław Widział

Wigilia


Na 24 grudnia dzień nabiera na świetle. Światło to boskość. Z Boskości pochodzą święta na całym świecie i we wszystkich religiach. Okres przesilenia zimowego dla wielu niezrozumiały, dla wszystkich jest święty, tak było od zarania wieków. Wraz z narodzinami chrześcijaństwa ten ważny moment w astronomicznym układzie świata przyszedł na świat Chrystus. Od tej wiekopomnej chwili obchodzimy święta Bożego Narodzenia i narodzenia światła
W zamierzchłych czasach dla ludów zamieszkałych na ziemiach słowiańskich przesilenie zimowe był to wieczór, w który żywi, przestrzegając zamierzchłych obrzędów spożywali wraz z nieobecnymi uroczystą wieczerzę o głęboko duchowym i symbolicznym znaczeniu. Do dziś w polskich obchodach świątecznych przestrzega się zasad, będących pozostałością odziedziczoną z dawnego świata, takich jak strojenie domu zielenią, stawianie snopków w kącie, palenie światła, spożywanie symbolicznych potraw podczas uroczystego posiłku, jakim jest Wigilia.
Tego dnia na stole pojawiają się potrawy, które jada się tylko raz w roku. Każda z nich ma symboliczne znaczenie. W każdym regionie kraju kulinaria te różnią się od siebie, ale podporządkowane są starożytnym zasadom: jest to wieczerza postna, potraw musi być dwanaście, sporządza się je z składników pochodzących z czterech światów: wody, lasu, ziemi i powietrza. A więc nie może na nim zabraknąć ryby. Ryba symbolizuje pierwszy chrzest, ale jest też uważana za przykład płynności czasu i harmonii. Nie może też zabraknąć grzybów, gdyż mają one wymiar magiczny, gdyż łączą to, co poznawalne z tym, czego poznać się nie da. Ważnym składnikiem potraw są orzechy, symbolizują witalność, moc i mądrość, ale mają też chrześcijańską symbolikę, która widzi paralelę między orzechem, a życiem Chrystusa, które było twarde jak orzech. Wnętrze orzecha uważane jest za Jego boską naturę. Ważne też są potrawy z makiem. Według prastarych tradycji mak jadało się na uroczystościach pogrzebowych, na stole wigilijnym nie może go zabraknąć, gdyż stanowi on pokarm również duchowy, mak przynosił dostatek, jego brak na stole mógł przynieść nieszczęście, w symbolice chrześcijańskiej mak reprezentuje niezmierzoną bożą łaskę i błogosławieństwo. Istotnym produktem, którego zabraknąć podczas wieczerzy tak świętej i tak magicznej nie mogło, był miód, który chronić miał od zła. Kapusta w wierzeniach przedchrześcijańskich symbolizowała nową energię, witalność, budzenie się do życia. Zdrowie i krzepkość zapewniać miały buraki, z których gotuje się wigilijny postny barszcz.
Dziś wszystko się miesza: światłość z ciemnością, dobro ze złem, prawda z kłamstwem, również mieszają się wigilijne potrawy zatracając swe znaczenie.
Podobnie jest z dekoracyjną stroną wigilijnego wieczoru. Niewielu już pamięta, że kiedyś w pogańskich czasach przesilenie zimowe przynosiło radość odrodzenia światła, początek nowego życia, tego dnia w ludziach, zwierzętach i duchach rodziła się nowa moc. Nasi pra pra pra… Stroili swoje domy, wykonywali pradawne swoje obrzędy, zasiadali do uczty, śpiewali pieśni. Ich zwyczaje przeniknęły do nowożytnych wigilijnych i świątecznych tradycji i są z nami do dziś obecne. Zielona gałąź u powały, przez wieki ewoluowała w stronę dzisiejszych najwymyślniejszych sztucznych choinek, różowych, białych z plastiku, z piór, z puszek po piwie i z książek, nie ma właściwie przedmiotów, z których nie buduje się choinek. Ewaluowała również stylistyka ozdób choinkowych.
Wraz z nastaniem chrześcijaństwa zanikały pierwotne wierzenia, odeszli w niepamięć pierwotni bogowie, ale ich cząstki elementarne istnieją w naszej zbiorowej duszy do dziś, choć dziś stare obrzędy skutecznie wyparł telewizor, będący źródłem światła dosłownie i w przenośni. >

  Następny artykuł:

Napisz do Redakcji