nr. 94
VICTORIA, BC,
Luty 2020
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Polskie Delikatesy
w Victorii
zapraszają

Biesiada Walentynkowa
Dom Ukraiński
22 Luty


ARTYKUŁY

Od Redakcji

E.Caputa-
Pączki

na Tłusty Czwartek

W.Piasecki -
Jan Karski

bohater WW2

E.Kamiński-
Co słychać

w kraju nad Wisłą

W.Widział-
Ekologia

jezyka polskiego

E.Caputa-
Ks. Paneta

inspirator polonii
Victorii

E.Korzeniowska-
Od piwa

głowa się kiwa
w Bydgoszczy
i Toruniu

E.Caputa-
Sznycel

w klubie Edelweiss

Andersen-
Polny kwiatek
bajka

Protest
fotoreportaż

Rozmaitości

Indeks autorów

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Polaków
“Biały Orzeł”

wybrało nowego prezesa:

Waldemar Biernacki

Członek "Stowarzyszenia Polaków Biały Orzeł" od 1980 roku.
Członek zarządu w latach 1984-1988 i od roku 2016 do chwili obecnej.
Posiada długoletnie doświadczenie organizacyjne.
Reprezentuje równość, prawość, uczciwość i sprawiedliwość.


Platforma wyborcza


- Nadszedł czas na zmiany stylu pracy i działalności organizacyjnej, gospodarczej i kulturalnej Domu Polskiego w Victorii na rzecz całego środowiska polonijnego
-- Pragnę odbudować demokratyczne sprawowanie obowiązków i funkcjonowanie zarządu
-- Unormalizować stosunki z Zespołem, Teatrem i innymi grupami działającymi w Stowarzyszeniu
-- Przeprowadzić analizę konstytucji Stowarzyszenia i uaktualnić ją na dzisiejsze czasy zgodnie z obecnie obowiązującym
BC Societies Act
-- Poświecić więcej uwagi na sprawy techniczne, ochrony i bezpieczeństwa Domu Polskiego, takie jak system nagłaśniający, kamery i system monitorujący, etc
-- Otworzyć Dom dla wszystkich Polaków zamieszkałych w Victorii i okolicach
-- Nawiązać większą łączność ze środowiskiem kanadyjskim i jego miejskimi władzami administracyjnymi
-- Nawiązać i rozszerzyć współpracę z grupami etnicznymi w Victorii i poza Victorią

- Zapewniam że będę pracował na rzecz całego środowiska polonijnego
- Każdy wniosek i uwagi ze strony zainteresowanych członków organizacji będzie zawsze analizowany i wprowadzony do pracy Zarządu
- Gwarantuję działalność zgodnie z konstytucją Stowarzyszenia na jego dobro i na dobro jego członków

Przejdź dalej

Napisz do Redakcji